Ben çok çaba gösteriyorum ama o hiçbir şey yapmıyor!

Bazen sorun çözülsün diye u?ra?an tek ki?i bizmi?iz ve kar??m?zdaki ki?i hiçbir çaba göstermiyor gibi hissederiz, ve bazen gerçekten de öyledir. ??te o anlarda “Neden sadece ben u?ra??yorum?” sorusu akl?m?za tak?lmaya ba?lar. Bu soru kar??s?nda bazen yapt?klar?m?z? yapmaktan vazgeçeriz, bazen kar??m?zdaki ki?iyi suçlar?z, bazen de art?k bir ?eyler yapmas? için ?srarc? oluruz. ??in kötüsü, biz…
Devamı


19 Haziran 2020 0